Yönetim Sistemleri

Okul Yönetim Yazılımı

Eğitim kurumlarının tüm öğrenci verilerini yönetmesi için bilgi yönetim sistemi.

Eticaret sistemi

Mal ve hizmetlerin satın alınması ve satılması veya fonların veya verilerin iletilmesi.

Hastane yönetim sistemi

Sağlık hizmetleriyle ilgili bilgilerin yönetilmesine yardımcı olan sistem.

Kütüphane yönetim sistemi

Depo yönetim sistemi